Affärsidé

K Consultings affärsidé är att erbjuda konsulttjänster och affärslösningar på den nordiska marknaden, med leverans genom en effektivare organisation och högre kvalitet än de marknadsledande managementkonsultfirmorna.