Facility management

K Consulting har erfarenhet från facility management och kan hjälpa företag och organisationer att utvärdera nuvarande kostnader och service nivåer samt utvärdera för- och nackdelar med en potentiell facility management lösning. Detta kan inkludera att ta fram en nulägesbeskrivning av kostnader och kvantifiera potentiella förbättringsområden.

K Consulting kan ta rollen som rådgivare, underlätta inköpsprocessen av outsourcing tjänster från ett facility management bolag och bistå med implementerings support. K Consulting är en leverantörsoberoende rådgivare.