IT effektivisering

IT effektivisering handlar om att hjälpa kunder att uppnå effektivitet i utveckling, drift och användning av IT. Det handlar också om att skapa affärsnytta ur nuvarande och framtida IT investeringar, givet informationsteknikens möjligheter och begränsningar för kunden. K Consulting inriktar sig på de områden som normalt sett är kritiska för en IT-chef eller CIO, till exempel organisation, styrning, IT strategi och projektportföljhantering. Exempel på frågeställningar som K Consulting strukturerat kan hjälpa till att besvara är:

  • Hur kan vi få kontroll på, och reducera den totala IT kostnaden?
  • Hur skall vi få IT verksamheten att styra mot kritiska affärs- och verksamhetsmål?
  • Vilken är den affärsmässiga nyttan av en IT investering?