Kundreferens: Camfil Farr

K Consulting har faciliterat vår strategiplaneringsprocess, implementerat programkontor för vårt 5-års plan arbete och även strukturerat och implementerat uppföljningsrutiner. Deras kompetens från planering till genomförande är outstanding och pris jämfört med leverans är exceptionell jämfört med större management konsult firmor.

Alan O’Connell, CEO