Leverans

K Consulting har erfarenhet från ett flertal branscher. Vi arbetar i huvudsak med större företag och organisationer med verksamhet i Norden.

Leveransen kan ske på olika sätt, t ex åtagande, specialist eller linjeförstärkning.

  • Åtagande innebär att K Consulting tar ett helhetsansvar för projektleveransen alternativt levererar ett delresultat inom specificerade ramar.
  • I benämningen specialist ligger att K Consulting till olika kundprojekt erbjuder djup specialistkompetens och bred affärsförståelse.
  • Linjeförstärkning är en tillfällig kvalificerad resurs- och kompetensförstärkning, till kundens linjeorganisation.