Kundreferens: Jurk Service

K Consulting levererade hög kvalité, på mycket kort tid, och var till stor hjälp under en intensiv period av vårt affärsutvecklingsarbete.

Paul Jurk, CEO