Kundreferens: Svenska Tågkompaniet AB

K Consulting har hjälpt oss skapa en målbild som är gemensam och accepterad. Med målbilden som verktyg har K Consulting varit katalysator för fortsatt kvalitetsarbete. K Consulting har även genomfört en genomgripande nulägesanalys och gett oss konkreta förbättringsförslag. Allt detta utan att trampa på vår själ eller förlora sin egen, en värdefull egenskap alltför sällan sedd hos konsulter.

Mats Gustafsson, CEO