Logistik

K Consulting är specialiserade inom logistik, produktion och inköp. K Consulting kan hjälpa företag och organisationer att definiera och implementera nya strategier, processer, organisationer, system och ny teknologi i syfte att effektivisera varuflödeskedjan.