Strategiformulering

De flesta strategiformuleringar börjar med en utvärdering av vilka marknader företaget borde agera på. K Consulting har omfattande erfarenhet av marknadsanalyser med strukturerade metoder som underlättar kundens beslutsprocess.

K Consulting kan bistå kunder med allt ifrån avgränsade definitioner av vad som krävs för att lyckas i en specifik marknad, till långsiktiga företagsstrategier för internationella företag som agerar på flera marknader.