Personal

K Consultings personalstrategi är att ha en liten organisation och vid behov arbeta genom nätverk och sätta samman den unika kompetens som varje projekt och varje kund kräver. Beroende på marknadsbehovet kan därmed K Consulting anpassa sin resursmix med kort varsel.

Ett krav på alla konsulter är att de har en mycket god social och analytisk förmåga och har flera års erfarenhet av kvalificerad projektledning och förändringsarbete.