Programkontor

K Consulting har många års erfarenhet av att etablera och driva programkontor i en internationell miljö. Vid större förändringsprogram är det viktigt att strukturerat följa upp levererat affärsvärde jämfört med plan. Kostnader, risker, resursbehov och tidsplaner behöver också följas upp. K Consulting kan ta ett helhetsansvar för programkontoret och säkerställa information och beslutsunderlag till beslutsfattare.