Projektledning

K Consulting erbjuder professionell projektledning genom att vara specialiserad på komplexa och innovativa kundåtaganden. K Consulting har god kompetens inom ledarskap, kravhantering, projektplanering samt kommunikation och riskhantering.

Utvärdering och säkring av projektets strategiska riktning med hänsyn till slutresultatet görs kontinuerligt. K Consulting erbjuder specialistkompetens fokuserat på ledarskapsstöd och på att förse kundens organisation med grundläggande redskap för en framgångsrik förändringsprocess.